Shingles daken

De shingle is van oorsprong een Amerikaans product maar vindt steeds vaker de weg naar de Nederlandse daken.

Shingles worden "dakpans-gewijs" genageld op een vormvaste ondergrond. De afwerking met diverse kleuren mineraal en de varianten in vorm, geven de opdrachtgever altijd een bij het object passende bedekking.

Het grote assortiment bitumineuze shingles wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit in kwaliteiten, uitvoeringen en kleurstellingen. Het uiterlijk van een dak is, zeker bij hellende daken, van groot belang. Dit uiterlijk dient gedurende de levensduur van de bedekking in tact te blijven en veroudering ten gevolge van weersinvloeden en UV-straling moet beperkt blijven. Bescherming van de bitumineuze deklaag middels gekleurde mineraal is een doelmatig middel tegen veroudering. Aanvullend kan worden gekozen voor een met kunststof gemodificeerde bitumineuze dekmassa. Deze kunststof, polypropeen, geeft extra weerstand tegen hoge temperaturen en tegen invloeden die de veroudering bevorderen.

Shingles worden door verkleving beschermd tegen opwaaien. Bij steile kappen en bij lage temperaturen kan het raadzaam zijn zelfklevende shingles aan te brengen. Nagenoeg loodrechte daken kunnen hiermee worden ingewerkt.

Voor meer informatie omtrent Shingles daken, bekijk de folder

Andere dakdekkersdiensten