Roofclix isolatie

Leg met Roofclix sneeuw op het dak die niet kan smelten

Vers gevallen sneeuw geeft bijna de hoogste zonreflectie (90%) voor de duur van circa 2 uur, hierna neemt de reflectiecoëfficiënt snel af. Roofclix dakelementen (85%) doen dit voor de duur van circa 50 jaar waarbij de reflectie relatief hoog blijft.

Indien in een gebouw, ondanks getroffen maatregelen, de warmte oploopt tot oncomfortabele hoogte dan dringt de warmte meestal binnen door het dak of het dak wordt te warm om de interne warmtelast af te kunnen voeren (warmteopbouw onder het dak). Het Roofclix daksysteem is hiervoor de beste passieve oplossing. Het systeem is praktisch vergelijkbaar met zonwering aan de buitenzijde van de ramen. Zodra de zonwering wordt neergelaten merkt men direct dat de warmte-instraling wegvalt. Roofclix is een permanente zonwering voor het dak.

Het Roofclix systeem is eenvoudig aan te brengen op platte daken en werkt als een schild tegen zonnestraling. Ook de temperatuur op het dak zelf wordt enorm verlaagt door de reflecterende, witte, elementen met alle voordelen van dien. Roofclix levert hierdoor grote besparingen en veel comfort op.

Innovatie in dakbedekkingen

Het Roofclix systeem is een vernieuwend concept in de dakenwereld dat een eenlaagsdakpakket verandert in een drielaags daksysteem met totaal nieuwe eigenschappen. Het passieve Roofclix systeem heeft een grote toegevoegde waarde bij zowel bestaande bouw als nieuwbouw waar, met name, warmtewering van buiten naar binnen en/of de interne warmtelast afvoeren van binnen naar buiten een groot probleem is. Het Roofclix systeem doet beide tegelijkertijd. Daarnaast gaat het systeem in hoge mate, in koude tijden, warmteverlies (warmte uitstraling) door het dak tegen.

Besparingen

Er zijn grote besparingen mogelijk op energiekosten, dakonderhoud, dakvernieuwing, en op prestatieverlies door verbetering van de arbeidsproductiviteit.

Langere levensduur

De dakbedekking wordt niet meer extreem verhit, omdat de zonnestraling deze niet meer kan bereiken. De zon kan de temperatuur van een dakbedekking doen oplopen tot wel 80 Celsius of meer. Het blootstaan aan steeds wisselende weersinvloeden, UV- straling en hoge en lage temperaturen, heeft voor een dakbedekking een snellere veroudering tot gevolg, wat weer zorgt voor een kortere levensduur van de dakbedekking. Dit is met name bij bitumineuze dakbedekking van toepassing. Het Roofclix systeem neemt deze invloeden voor het grootste deel weg en zorgt daardoor voor een veel langere levensduur van de onderliggende dakbedekking. Dit resulteert in minder kosten voor onderhoud ( lekkages, et cetera) en, afhankelijk van de gebruikte materialen, voor een levensduurverlenging tot 30 jaar of meer van het onderliggende dakbedekkingpakket.

Roofclix Roofcoating

Als bescherming voor de dakranden is er een speciale witte, duurzame, coating ontwikkeld. Deze coating is vuilwerend, zeer flexibel, hoog reflecterend en kan rechtstreeks op bitumen worden aangebracht.

Energiebesparingen

Besparing op energie is afhankelijk van de staat waarin het gebouw zich bevindt en de reeds getroffen maatregelen. Metingen aan testdaken leiden tot een verwachte terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

Snellere terugverdientijd bij prestatieverlies

De gegevens voor de berekeningen zijn onder andere ontleend aan Arbodienst en GGD. Wij nemen hier als voorbeeld een kantoorpand. Uitgaande van 13 m2 werkplek per persoon (bron Arbodienst). De ideale werktemperatuur ligt tussen de 21 en 23 Celsius (bron GGD). Vanaf 25 Celsius beginnen mensen last te krijgen van concentratie- en prestatieverlies. Volgens experts moeten we tegenwoordig tweehonderd dagen per jaar koelen (6,5 maand), zelf weet u natuurlijk wat overeenkomt met uw situatie en of uw warmteprobleem bijvoorbeeld al in maart begint en in oktober eindigt. Wij gaan uit van dit gegeven omdat dit overeenkomt met de nieuwe doelstelling op het gebied van koeling voor de berekening van de EPC (energie prestatie coëfficiënt). Dit zijn in principe allemaal meetbare gegevens.

Wij gaan uit van een acuut en structureel warmteprobleem, waarbij de warmte merkbaar door het dak komt en/of niet door het dak naar buiten kan, en waar de temperatuur vaak oploopt tot boven de 25 Celsius. Vanaf deze temperatuur verliezen mensen per graad circa 15% van hun concentratievermogen (bron GGD). Als manager zijnde zult u dit constateren, maar omdat u het zelf ook warm heeft gedoogt u dit. De aanschaf van een centraal airco systeem is overwogen maar de hoge aanschaf- en doorlopende kosten hiervan hebben u weerhouden.

Voor de berekening gaan wij uit van een brutoloon voor een werknemer van € 2.000,- per maand. De berekening is dan als volgt:
1 persoon verdient € 2.000,- bruto. Bij 1 graad boven 25C betekent dat, dat er 15% concentratie- en/of prestatieverlies plaatsvindt. Concentratieverlies kan ook leiden tot hogere (kostbare) foutmarges. Dit resulteert in € 2.000 x € 0,15 = € 300,- bruto verlies per persoon per maand. Dit keer 6,5 maanden is € 1.950,- per persoon per jaar. U verliest dus circa 1 bruto maandloon per werknemer per graad per jaar.

Roofclix kunnen in dit geval een besparing opleveren van, uitgaande van de 13m2 per persoon, € 1.950 : 13m2 = € 150,- per graad boven 25 graden Celsius per m2 per jaar.

Betreffende scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, et cetera; Roofclix biedt een oplossing om de hitte van bovenaf te reduceren tot een comfortabel en leefbaar niveau tijdens warme dagen. Dit gegeven is uiteraard niet in geld te berekenen voor verzorgings-, woon- en leefsituaties.

De voordelen op een rijtje

* Licht in gewicht circa 8 kg/m2 (kan op veel daken zonder aanpassing worden toegepast).
* Op gewicht te maken tot 35 kg/m2.
* Uitneembaar en herbruikbaar.
* Geluiddempend ( met name bij staalconstructie).
* Volledig recyclebaar (mogelijkheden C2C in onderzoek).
* Gebruiksvriendelijk.
* Eenvoudige verwerking.
* Levensduurverlenging onderliggend dak, bij bitumen wordt de levensduur met 2 tot 4 keer verlengd! (afhankelijk van de soort bitumen).
* Voorkomt stankoverlast van bitumen.
* Kabeldoorvoer onder panelen mogelijk.
* Normaal beloopbaar.
* Antislip.
* Praktisch geen aangroei mogelijk.
* Onderhoudsarm.
* Braakwerend.
* Windvast indien legvoorschriften worden nageleefd
* Bij zware regenval, waterafvoer over twee dakvlakken.
* Grote energiebesparingen te behalen en daarmee dus ook CO2 reductie en financieel voordeel.
* Comfortabel woon / werkklimaat
* Vermindering benodigde koelcapaciteit.
* Temperatuurverschil binnen kan oplopen tot meer dan 8 Celsius. Temperatuurverschil buiten kan oplopen tot meer dan 40 Celsius.
* Grote besparingen op personeelsuitval en arbeidsproduktiviteit personeel.
* Vaste maten elementen.
* Esthetisch zeer fraai.
* UV en infrarood bestendig.
* Uitbreiding toepasbaarheid bitumen in warmere landen.
* Uitbreidingsmogelijkheden staalbouwconstructies in warmere landen.
* Investering naar de toekomst.
* U onderneemt maatschappelijk verantwoord.

Lees gebruikers ervaringen;
Roofclix gebruikers ervaring 1
Roofclix gebruikers ervaring 2