Kunststofdaken

In geval van renovatie of nieuwbouw, in combinatie met bitumen of een andere bestaande bedekking, in combinatie met de verschillende soorten isolatie, u kunt vrijwel altijd een kunststof dakbedekking toepassen. Een groot voordeel van de verwerking van kunststof dakfolies is de brandveiligheid. De bedekking kan zonder "open vuur" worden aangebracht.

O.C.-PLAN. Onaantastbaar, Blijvend Jong

O.C.-PLAN is een dakbaan met een groot aandeel kunststoffen en een aandeel bitumen. Van beide worden de goede eigenschappen benut zodat de bedekking eenvoudig en schoon te verwerken is en zeer goede verwachtingen t.a.v. de levensduur heeft. O.C.-PLAN heeft een goede chemische resistentie.

Eigenschappen

Door het grote zogenaamde "lasvenster" waarin kan worden gewerkt is verbranding van de folie uitgesloten en een goede, homogene lasverbinding een zekerheid. De dakbanen kunnen mede hierdoor onder nagenoeg alle omstandigheden worden verwerkt. Open vuur is bij deze methode niet aan de orde en de brandveiligheid is daarmee gegarandeerd.

Van doorslaggevend belang zijn de ervaringen van de opdrachtgevers. Met name de levensduur spreekt de eigenaar van een gebouw bijzonder aan.
O.C.-PLAN veroudert nauwelijks onder invloed van UV-straling en andere omgevingsinvloeden.

Een oxidehuid beschermt de bedekking en de souplesse blijft gehandhaafd. De oppervlakte van een baan van 25 jaar oud vertoont, hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt, nauwelijks enig verschil met de oppervlakte van een drie jaar oud product.

Begroeide daken

O.C.-PLAN is volgens de FLL-methode getest op worteldoorgroeibestendigheid en goed bevonden zodat de dakbanen onder begroeide daken kunnen worden toegepast. Ook in tuindaken waarbij de begroeiing kan bestaan uit heesters en bomen geeft een systeem met een toplaag van O.C.-PLAN de benodigde zekerheid tegen worteldoorgroei.
Aantasting door micro-organismen is eveneens uitgesloten. Uiteraard dienen er aanvullende eisen te worden gesteld aan een systeem dat onder een daktuin wordt toegepast.